køreskole viborg
Facebook køreskole viborg
køreskole viborg isager

Betaling

provegebyr3

Motorcykel
Du vil modtage to regninger for kørekortet. Første regning er på 2.000,- som betales “Første” gang til teori. Beløbet er til dækning af manøvrebane, oprettelse mv.

Anden regning modtager du midtvejs i forløbet.

Det fulde beløb skal være betalt inden din teoriprøve. Beløbet dækker lovpakkeprisen op til og med 13 kørelektioner, samt første køreprøve.

Ekstra kørelektioner afregnes med 400,- pr. lektion. Beløb for ekstra kørelektioner skal afregnes inden din køreprøve.

Trailer/Generhvervelse/Taxi/Bil
Afregning inden køreprøvens afholdelse.

Ekstra kørelektioner afregnes med 450,- pr. lektion. Beløb for ekstra kørelektioner skal afregnes inden køreprøven.

Manglende betaling
Bliver betalingen ikke overholdt, stopper elevens forløb. 


  • MC

    FRA 9000,-

  • TRAILER

    FRA 4450,-
  • GENER HVERVELSE

    FRA 2995,-

  • Af Webman.dk